FBpixel
A jak funguje tvorba webu:
 • detailní nabídka s cenou
 • přijetí nabídky
 • zaplacení zálohy 50 %
 • po dodání podkladů pošlu první náhled
 • 1. kolo připomínek a lazení
 • náhled před spuštěním
 • 2. kolo  připomínek a lazení
 • spuštění webu
 • týden testovacího provozu a po něm 3. kolo připomínek a doladění
 • předání webu
 • doplacení ceny webu